رکنا ورزشی: بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس گفت: *در روز ی که خوب نبودیم، توانستیم سه امتیاز را بگیریم.

رکنا ورزشی: بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس گفت: *در روز ی که خوب نبودیم، توانستیم سه امتیاز را بگیریم.