«برلن»، نام کوچه ای قدیمی تهران است که در خیابان لاله زار جنوبی قرار دارد. این کوچه به سبب داشتن مغازه و پاساژهای بزرگ پوشاک و پارچه و لباس های مجلسی معروف است. در اواخر سال، شب های برلن چون روز روشن است و خرید و فروش در آن جریان دارد….

«برلن»، نام کوچه ای قدیمی تهران است که در خیابان لاله زار جنوبی قرار دارد. این کوچه به سبب داشتن مغازه و پاساژهای بزرگ پوشاک و پارچه و لباس های مجلسی معروف است. در اواخر سال، شب های برلن چون روز روشن است و خرید و فروش در آن جریان دارد.