شب موسیقی سیستان و بلوچستان در هشتمین روز جشنواره موسیقی فجر در سالن سوره حوزه هنری ، اجرا شد .

شب موسیقی سیستان و بلوچستان در هشتمین روز جشنواره موسیقی فجر در سالن سوره حوزه هنری ، اجرا شد .