پس‌ از شتاب‌گیری واکسیناسیون و شکست رکورد چندین باره تزریق واکسن در کشور روند نزولی بیماری کرونا در پایتخت و دیگر شهرها آغاز شده است.

پس‌ از شتاب‌گیری واکسیناسیون و شکست رکورد چندین باره تزریق واکسن در کشور روند نزولی بیماری کرونا در پایتخت و دیگر شهرها آغاز شده است.