پس از چهار سال توفیق شد در اولین روز ماه رمضان به دیدار آقا رفتیم، محفلی نورانی که همه چیز داشت از تلاوت‌های ناب تا تواشیح خاطره‌انگیز دهه 60، در آخر هم پای درس قرآن رهبر معظم انقلاب نشستیم….

پس از چهار سال توفیق شد در اولین روز ماه رمضان به دیدار آقا رفتیم، محفلی نورانی که همه چیز داشت از تلاوت‌های ناب تا تواشیح خاطره‌انگیز دهه 60، در آخر هم پای درس قرآن رهبر معظم انقلاب نشستیم.