سازمان الحشد الشعبی از شبیخون نیرو‌های این سازیمان به داعش و انهدام زرادخانه آن‌ها در دیالی خبر داد.

سازمان الحشد الشعبی از شبیخون نیرو‌های این سازیمان به داعش و انهدام زرادخانه آن‌ها در دیالی خبر داد.