اختلاف سازمان صداوسیما با وزارت ارتباطات درباره‌ی باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰، یک دعوای قدیمی است که به نظر نمی‌رسد بدون اولویت‌بندی، قابل حل باشد.

شبکه‌های HD یا اینترنت بهتر؛ اولویت با کدام است؟

اختلاف سازمان صداوسیما با وزارت ارتباطات درباره‌ی باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰، یک دعوای قدیمی است که به نظر نمی‌رسد بدون اولویت‌بندی، قابل حل باشد.