پس از دهه‌ها مطالعه دانشمندان بالاخره کشف کردند که «شبح گربه‌ماهی رنگین‌کمانی» این رنگ‌های درخشان و چشمگیر خود را چگونه به نمایش می‌گذارد….

پس از دهه‌ها مطالعه دانشمندان بالاخره کشف کردند که «شبح گربه‌ماهی رنگین‌کمانی» این رنگ‌های درخشان و چشمگیر خود را چگونه به نمایش می‌گذارد.