سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در واکنش به شایعات کشته شدن معاون نخست وزیر طالبان آن را «تبلیغات بی‌اساس دشمن» خواند.

سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در واکنش به شایعات کشته شدن معاون نخست وزیر طالبان آن را «تبلیغات بی‌اساس دشمن» خواند.