پیشکسوت تیم فوتبال استقلال قرار است به زودی مسئولیتی در این باشگاه بگیرد.

پیشکسوت تیم فوتبال استقلال قرار است به زودی مسئولیتی در این باشگاه بگیرد.