ورزش سه نوشت: نزدیکان لیونل مسی ستاره آرژانتین پاری‌سن ژرمن، ادعای انتقال این بازیکن به اینتر میامی را رد کرده‌اند.

ورزش سه نوشت: نزدیکان لیونل مسی ستاره آرژانتین پاری‌سن ژرمن، ادعای انتقال این بازیکن به اینتر میامی را رد کرده‌اند.