علیرضا بیرانوند بابت تشویق بازیکنان قدیمی پرسپولیس گلایه داشت.

علیرضا بیرانوند بابت تشویق بازیکنان قدیمی پرسپولیس گلایه داشت.