روزبه شاه‌علیدوست (زاده ۲۱ مهه ۱۹۸۶) یک بازیکن فوتبال اهل ایران است.

شاه علیدوست : امسال نساجی تیم جوانی است

روزبه شاه‌علیدوست (زاده ۲۱ مهه ۱۹۸۶) یک بازیکن فوتبال اهل ایران است.

شاه علیدوست : امسال نساجی تیم جوانی است