شاهد شهر  یکی از شهرهای استان تهران در ایران است. این شهر در بخش مرکزی شهرستان شهریار قرار دارد.

جمعیت این شهر در سرشماری سال ۱۳۸۵ برابر با ۱۸٬۸۵۵ نفر بود.

این شهر با پیوستن سه روستای علی‌آباد درازه، درازه و شهسواری تشکیل شده و اکنون روستاهای محمودآباد و خلج‌آباد هم در محدوده شهری شاهد شهر قرار دارند.

برات‌آباد، فردوس، ویره، رامین، دروازه عباس‌آباد فردوس از روستاهای پیرامونی این شهر هستند.

شهر شاهد شهر در سال ۱۳۸۲ کم‌ترین درصد اعتبارات عمرانی را در میان ۹ شهر شهرستان شهریار دریافت کرد.

این شهر هم‌چنین با معضل مهاجرت بی‌رویه و رشد بالای جمعیت روبروست.

محدوده مطالعاتی موجود متشکل از آبادی های درازه ، شهسواری ، علی آباد و محمودآباد خلج آباد به صورت منفصل می باشد .

از بهم پیوستن سه آبادی درازه ، شهسواری و علی آباد در بهمن ماه سال ۱۳۷۶ و با تصویب هیئت وزیران شاهدشهر تشکیل و دارای شهرداری گردید و با توجه به رابطه کارکردی آبادی محمودآباد خلج آباد با این سه آبادی ، این آبادی نیز در حوزه مطالعاتی قرارگرفته است .

محدوده مطالعاتی شاهدشهر در فاصله ۴۰ کیلومتری جنوب غربی تهران ( از مبدا از میدان آزادی ) در هم جواری حرایم شهری مناطق ۱۸ و ۱۹ شهر تهران و ۱۲ کیلومتری جنوب شهر شهریار قراردارد این شهریکی از هشت شهر شهرستان شهریار است که از شمال به شهر شهریار و فردوس و از جنوب  شرقی به اتوبان ساوه و اراضی حریم های رباط کریم و نسیم شهر ، از شرق به صباشهر و بالاخره ازغرب و جنوب غربی به وسیله روستاهای رامین و منجیل آباد و هم چنین اراضی شمال شرقی حریم شهر رباط کریم احاطه گردیده است .

علت نامگذاری شاهدشهر وجود تعداد زیاد شهدای جنگ تحمیلی در این شهر می باشد پیشینه تاریخی این شهر به ۲۵۰ سال در اواخردوره زندیه و اوایل  قاجاریه می رسد .

 

تاریخ روستای علی آباد درازه

علی آباد درازه . [ ع َ دِ دِ زَ ] (اِخ ) دهی است جزء بخش شهریار شهرستان تهران واقع در 10 هزارگزی جنوب علیشاه عوض . دارای 229 تن سکنه .

این ده در مسیر سیاه آب ، قلمستان زیادی دارد.

(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).[۵] (لغت‌نامه دهخدا) – با توجه به متن متوجه میشویم که این روستا در آن زمان در مسیری به نام مسیر سیاه آب، قلمستان زیادی داشته.

این بدان معنا است که در آنجا، زمین پر از قلمه‌های درختان بوده و نشان می‌دهد که تعداد باغ‌ها و درختان در این روستا بالا بوده‌است.

 

تاریخ روستای درازه

درازه . [ دِ زَ ] (اِخ ) دهی است جزء بخش شهریار شهرستان تهران ، واقع در یکهزارگزی جنوب شهریار با 227 تن سکنه .

آب آن از قنات تأمین می‌شود و راه آن از طریق آدران ماشین رو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).[۶] (لغت‌نامه دهخدا)