نیل جونز، مدال قهرمانی‌اش در رقابت‌های بیلیارد اروپا را مدیون شانس و کروناست.

نیل جونز، مدال قهرمانی‌اش در رقابت‌های بیلیارد اروپا را مدیون شانس و کروناست.