لئوناردو بونوچی، مدافع باتجربه ایتالیا مدعی شد این شانس بیشتری نسبت به اسپانیا بابت صعود به فینال ندارد.

لئوناردو بونوچی، مدافع باتجربه ایتالیا مدعی شد این شانس بیشتری نسبت به اسپانیا بابت صعود به فینال ندارد.