اسامی شاعران شهرستان شهریار جمع آوری شد در کتاب مجموعه اشعار شاعران شهرستان شهریار استاد فرجی و به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی   از این لینک می توانید تمامی اسامی را ملاحظه کنید.

اسامی شاعران شهرستان شهریار جمع آوری شد در کتاب مجموعه اشعار شاعران شهرستان شهریار استاد فرجی و به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

از این لینک می توانید تمامی اسامی را ملاحظه کنید.