اینکه دستگاه جدید شما از شارژر‌های بی‌سیم پشتیبانی می‌کند، لزوما به این معنا نیست که باید هر بار که نیاز به شارژ وسایل الکترونیکی خود دارید، از آن استفاده کنید. هر دو استاندارد مزایا و معایب خود را دارند، از جمله سرعت، راحتی و کارآیی انرژی….

اینکه دستگاه جدید شما از شارژر‌های بی‌سیم پشتیبانی می‌کند، لزوما به این معنا نیست که باید هر بار که نیاز به شارژ وسایل الکترونیکی خود دارید، از آن استفاده کنید. هر دو استاندارد مزایا و معایب خود را دارند، از جمله سرعت، راحتی و کارآیی انرژی.