معاون محیط‌زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان زنجان گفت: شاخص کیفی هوای زنجان هم‌اکنون بر روی عدد ۳۷۶ قرار گرفته است و در وضعیت خطرناک برای تمامی گروه‌ها قرار دارد….

معاون محیط‌زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان زنجان گفت: شاخص کیفی هوای زنجان هم‌اکنون بر روی عدد ۳۷۶ قرار گرفته است و در وضعیت خطرناک برای تمامی گروه‌ها قرار دارد.