کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ساعتی ۱۴۴ همچنان در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد این در حالی است که براساس اعلام اداره کل هواشناسی استان کیفیت هوا در روز دوشنبه سالم پیش بینی شده بود….

کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ساعتی ۱۴۴ همچنان در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد این در حالی است که براساس اعلام اداره کل هواشناسی استان کیفیت هوا در روز دوشنبه سالم پیش بینی شده بود.