امروز در معاملات بورس تهران، بیش از ۲۲ میلیارد و ۳۵۹ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱۸۱ هزار و ۴۸ میلیارد ریال معامله شد.

امروز در معاملات بورس تهران، بیش از ۲۲ میلیارد و ۳۵۹ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱۸۱ هزار و ۴۸ میلیارد ریال معامله شد.