کارشناس امور آزمایشگاه حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان گفت: شاخص هوای این کلانشهرصبح امروز در ۱۱ ایستگاه پایش قرمز و نارنجی است و وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد….

کارشناس امور آزمایشگاه حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان گفت: شاخص هوای این کلانشهرصبح امروز در ۱۱ ایستگاه پایش قرمز و نارنجی است و وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.