روند قیمتی دلار در روز یکشنبه نشان‌دهنده وضعیت افزایش تقاضا بود.به گفته فعالان، نگرانی نسبت به آینده مذاکرات برجام و لغو تحریم‌ها مهم‌ترین عاملی است که زمینه‌ساز افزایش خریدها در بازار ارز شده است.

روند قیمتی دلار در روز یکشنبه نشان‌دهنده وضعیت افزایش تقاضا بود.به گفته فعالان، نگرانی نسبت به آینده مذاکرات برجام و لغو تحریم‌ها مهم‌ترین عاملی است که زمینه‌ساز افزایش خریدها در بازار ارز شده است.