قیمت دلار فردایی شب گذشته بر روی 28 هزارو 60 تومان قرار گرفت که نسبت به قیمت دلار در معاملات پشت خطی جمعه شب 130 تومان کاهش یافته بود.

قیمت دلار فردایی شب گذشته بر روی 28 هزارو 60 تومان قرار گرفت که نسبت به قیمت دلار در معاملات پشت خطی جمعه شب 130 تومان کاهش یافته بود.