بازیگر فیلم «به وقت خماری» گفت: حمایت از سینمای دفاع مقدس وظیفه مسئولین فرهنگی است، اما آن‌ها در اکثریت مواقع از زیر این حمایت شانه خالی می‌کنند، تاریخ دفاع مقدس سوژه‌های تمامی ناشدنی دارد که می‌تواند به احیای این ژانر کمک کند، اما تا وقتی که اراده و ه…

بازیگر فیلم «به وقت خماری» گفت: حمایت از سینمای دفاع مقدس وظیفه مسئولین فرهنگی است، اما آن‌ها در اکثریت مواقع از زیر این حمایت شانه خالی می‌کنند، تاریخ دفاع مقدس سوژه‌های تمامی ناشدنی دارد که می‌تواند به احیای این ژانر کمک کند، اما تا وقتی که اراده و همت پشت این موضوع نباشد هیچ اتفاقی برای این سینما نمی‌افتد.