محمد تاجیک: جواد نوروزبیگی تهیه کننده سریال «میدان سرخ» در گفت وگویی کوتاه با سینماسینما انتشار هرگونه فراخوان برای حضور علاقه مندان سینما در پشت صحنه سریال «میدان سرخ» را تکذیب کرد. به گزارش سینماسینما، در فضای مجازی، فراخوانی منتشر شده که از علاقه‌مندان به حضور در پشت صحنه «میدان سرخ» خواسته شده به یک […]

محمد تاجیک: جواد نوروزبیگی تهیه کننده سریال «میدان سرخ» در گفت وگویی کوتاه با سینماسینما انتشار هرگونه فراخوان برای حضور علاقه مندان سینما در پشت صحنه سریال «میدان سرخ» را تکذیب کرد.

به گزارش سینماسینما، در فضای مجازی، فراخوانی منتشر شده که از علاقه‌مندان به حضور در پشت صحنه «میدان سرخ» خواسته شده به یک شماره در واتسپ پیام دهند.