با توجه به تداوم فعالیت پدیده مونسون در خوزستان، هشدار سطح قرمز و حالت آماده باش در همه شهرستان‌ها تا فردا دوشنبه  ادامه دارد.

با توجه به تداوم فعالیت پدیده مونسون در خوزستان، هشدار سطح قرمز و حالت آماده باش در همه شهرستان‌ها تا فردا دوشنبه  ادامه دارد.