به گزارش خبرگزاری ها، پس از بارندگی شدید که روز پنجشنبه آپالاشیای کنتاکی را درنوردید، دست کم هشت نفر جان باختند و گارد ملی آمریکا برای کمک به سیل زدگان فراخوانده شده است….

به گزارش خبرگزاری ها، پس از بارندگی شدید که روز پنجشنبه آپالاشیای کنتاکی را درنوردید، دست کم هشت نفر جان باختند و گارد ملی آمریکا برای کمک به سیل زدگان فراخوانده شده است.