استانداری چهارمحال و بختیاری: شاهد خسارت مالی و قطعی آب، برق و گاز هستیم، منازل در معرض خطر تخریب با همکاری اعضای شورا تخلیه و ساکنان در مناطق امن اسکان داده شده‌اند….

استانداری چهارمحال و بختیاری: شاهد خسارت مالی و قطعی آب، برق و گاز هستیم، منازل در معرض خطر تخریب با همکاری اعضای شورا تخلیه و ساکنان در مناطق امن اسکان داده شده‌اند.