سیلی عظیم کلباء شارجه امارات متحده عربی را در نوردید. تصاویر وقوع سیل در امارات را در تابناک می‌بینید.

سیلی عظیم کلباء شارجه امارات متحده عربی را در نوردید. تصاویر وقوع سیل در امارات را در تابناک می‌بینید.