سیل باعث محاصره خانه‌ها در منطقه لندن شهر داکا در بنگلادش شده است.

سیل باعث محاصره خانه‌ها در منطقه لندن شهر داکا در بنگلادش شده است.