دبیرکل حزب‌الله لبنان امروز جمعه در سالروز شهادت فرماندهان شهید مقاومت به بررسی آخرین تحولات نظامی و سیاسی غزه و چشم‌اندازهای آینده با توجه به مذاکرات قاهره درباره تبادل اسرا و تهدیدات دشمن درباره حمله زمینی به رفح پرداخت….

دبیرکل حزب‌الله لبنان امروز جمعه در سالروز شهادت فرماندهان شهید مقاومت به بررسی آخرین تحولات نظامی و سیاسی غزه و چشم‌اندازهای آینده با توجه به مذاکرات قاهره درباره تبادل اسرا و تهدیدات دشمن درباره حمله زمینی به رفح پرداخت.