سیدعباس جوهری: منافع فرمانداری ویژه برای مردم شهریار
سیدعباس جوهری: منافع فرمانداری ویژه برای مردم شهریار
شهریاریها - ارتقای ساختار اداری شهرستان شهریار به فرمانداری ویژه یکی از مصوبات سفر رئیس جمهور به غرب استان تهران برای این شهرستان بود که ۷۰ روز پس از زمان این سفر محقق شد.

به گزارش شهریاریها ،سید عباس جوهری معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران در همین زمینه در خصوص مزایا و منافعی که ارتقای جایگاه فرمانداری به دنبال دارد به رسانه ها اعلام کرد: با ارتقای جایگاه فرمانداری، سطح خدمات تعدادی از ادارات نیز تا سطح معاون مدیرکل ارتقاء می یابد و مردم می توانند برای دریافت خدمات بیشتر به جای مراجعه به مرکز استان و اداره کل اصلی، در خود شهرستان خدمات مورد نیاز را دریافت کنند.

وی افزود: از مطالبات به حق مردم شهرستان شهریار طی سال های گذشته بحث ارتقای ساختار اداری و تشکیلاتی فرماداری شهرستان شهریار به عنوان فرمانداری ویژه بود.

جوهری یادآورشد: این مساله سالیان گذشته در وزارت کشور مطرح و دنبال شد اما تاکنون مصوب نشده بود و این مساله به عنوان یک آرزو برای مردم باقی ماند.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری تهران اضافه کرد: رئیس جمهور در شهرستان شهریار قول مساعد داد تا این آرزوی مردم برآورده شود و ارتقای ساختار اداری  و فرمانداری به فرمانداری وژه اتفاق بیافتد.

وی اظهار داشت: با پیگیری استاندار تهران، طرحی که در معاونت سیاسی برای ارتقای فرمانداری شهرستان شهریار تهیه شده بود در وزارت کشور کارشناسی و در نهایت به تصویب هیات دولت رسید.

جوهری ادامه داد: ارتقای ساختار اداری و تشکیلاتی برای فرمانداری، علاوه بر آنکه تشکیلات آن مجموعه را تقویت می کند، بدون شک در خدمت رسانی به مردم شریف منطقه گام های موثری را برخواهد داشت.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری تهران گفت: به دنبال این مصوبه، فرمانداری به فرمانداری ویژه و به معاونت استانداری ارتقاء پیدا می کند و جایگاه برخی ادارات شهرستان در حد معاونت اداره کل قرار می گیرد و به این ترتیب خدمات رسانی به مردم نیز گسترده و در دسترس تر می شود.

۲ شهرستان استان تهران صاحب فرمانداری ویژه شدند

جوهری به جزئیات مصوبه جلسه روز چهارشنبه پنجم و هشتم تیر ماه برای استان تهران اشاره کرد و افزود: در مصوبات هیات دولت شهرستان های “شهریار” و “ورامین” صاحب فرمانداری ویژه شدند.

وی اضافه کرد: از میان ۱۶ فرمانداری مجموعه استان تهران، ۲ شهرستان هم از قبل فرمانداری ویژه بودند یکی تهران و دیگری ری، اما برای این ۲ شهرستان ورامین و شهریار هم با عناویت ویژه دولت سیزدهم، این مساله مصوب شد.