دبیر کل حزب الله لبنان امروز در مراسمی به مناسبت بزرگداشت رهبران شهید مقاومت لبنان صحبت کرد.

دبیر کل حزب الله لبنان امروز در مراسمی به مناسبت بزرگداشت رهبران شهید مقاومت لبنان صحبت کرد.