با اعلام رسمی سیدبندی لیگ قهرمانان آسیا مشخص شد که شایعات بازگشت استقلال و پرسپولیس به این مسابقات با پادرمیانی برخی مقامات ، دروغ و خیالپردازی بیش نبود…

با اعلام رسمی سیدبندی لیگ قهرمانان آسیا مشخص شد که شایعات بازگشت استقلال و پرسپولیس به این مسابقات با پادرمیانی برخی مقامات ، دروغ و خیالپردازی بیش نبود