منچسترسیتی با حکم جدید یوفا دو سال از حضور در لیگ قهرمانان اروپا محروم شد.

منچسترسیتی با حکم جدید یوفا دو سال از حضور در لیگ قهرمانان اروپا محروم شد.