سیاوش یزدانی مدافع سابق استقلال هنوز شکایتی از این باشگاه انجام نداده و به نظر می رسد از تصمیم خود منصرف شده است.

سیاوش یزدانی مدافع سابق استقلال هنوز شکایتی از این باشگاه انجام نداده و به نظر می رسد از تصمیم خود منصرف شده است.