مقام‌های ارشد آمریکایی به شبکه «سی‌ان‌ان» گفتند که کاخ سفید نگران است عملیات زمینی رژیم صهیونیستی به نوار غزه، طی هفته‌های آینده به چه نحوی پیش می‌رود….

مقام‌های ارشد آمریکایی به شبکه «سی‌ان‌ان» گفتند که کاخ سفید نگران است عملیات زمینی رژیم صهیونیستی به نوار غزه، طی هفته‌های آینده به چه نحوی پیش می‌رود.