سی‌امین دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با حضور پورشور مردم مومن و روزه‌دار تهران در مصلی تهران آغاز به کار کرد.همچنین ویژه برنامه روز ۱۲ فروردین در مصلی تهران برگزار شد….

سی‌امین دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با حضور پورشور مردم مومن و روزه‌دار تهران در مصلی تهران آغاز به کار کرد.همچنین ویژه برنامه روز ۱۲ فروردین در مصلی تهران برگزار شد.