یک پایگاه آمریکایی در گزارشی به بررسی سیاست دولت‌های آمریکا از زمان توقف آزمایش‌های اتمی این کشور پرداخته و می‌نویسد که این دولت‌ها با اتخاذ سیاستی ریاکارانه، هر یک به نوعی فضا را برای از سرگیری این آزمایش‌ها باز گذاشته اند….

یک پایگاه آمریکایی در گزارشی به بررسی سیاست دولت‌های آمریکا از زمان توقف آزمایش‌های اتمی این کشور پرداخته و می‌نویسد که این دولت‌ها با اتخاذ سیاستی ریاکارانه، هر یک به نوعی فضا را برای از سرگیری این آزمایش‌ها باز گذاشته اند.