معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: کاهش موالید در کشور ما ربطی به دهه ۹۰ ندارد. مشکلات جمعیتی ما با شیب تندی از اواخر دهه ۶۰ و با شعار «فرزند کمتر، زندگی بهتر» شروع شد. سیاستی که بسیار اقدام غلط و نابجا بود….

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: کاهش موالید در کشور ما ربطی به دهه ۹۰ ندارد. مشکلات جمعیتی ما با شیب تندی از اواخر دهه ۶۰ و با شعار «فرزند کمتر، زندگی بهتر» شروع شد. سیاستی که بسیار اقدام غلط و نابجا بود.