حوادث رکنا:"سگهای ولگرد" سالانه جان ۳۵۰۰۰ انسان در کشورهای مختلف را می‌گیرند! کشورهای جهان راهکارهایی از جمله یوتانایز کردن( مرگ بدون درد), عقیم کردن و حتی صادرات این سگها به چین و کره جنوبی را برای مهار جمعیت سگ‌های ولگرد اجرا کرده‌اند….

حوادث رکنا:"سگهای ولگرد" سالانه جان ۳۵۰۰۰ انسان در کشورهای مختلف را می‌گیرند! کشورهای جهان راهکارهایی از جمله یوتانایز کردن( مرگ بدون درد), عقیم کردن و حتی صادرات این سگها به چین و کره جنوبی را برای مهار جمعیت سگ‌های ولگرد اجرا کرده‌اند.