سکوی نخست استان در تصاحب هیات ورزشهای همگانی شهرستان شهریار
سکوی نخست استان در تصاحب هیات ورزشهای همگانی شهرستان شهریار

شهریاریها :رئیس هیات همگانی ورزشهای همگانی شهرستان شهریار خبر داد؛ شهرستان شهریار برای پنجمین بار متوالی در ارزیابی های فصلی هیات ورزشهای همگانی استان تهران به عنوان برترین هیات معرفی شد. مصطفی رهگذر گفت: طی ارزیابی فصلی هیاتهای ورزشهای همگانی حوزه شهرستانهای استان تهران هیات شهریار با کسب ۱۴۸ امتیاز از ۱۵۰ امتیاز ممکن در […]

شهریاریها :رئیس هیات همگانی ورزشهای همگانی شهرستان شهریار خبر داد؛ شهرستان شهریار برای پنجمین بار متوالی در ارزیابی های فصلی هیات ورزشهای همگانی استان تهران به عنوان برترین هیات معرفی شد.

مصطفی رهگذر گفت: طی ارزیابی فصلی هیاتهای ورزشهای همگانی حوزه شهرستانهای استان تهران هیات شهریار با کسب ۱۴۸ امتیاز از ۱۵۰ امتیاز ممکن در میان ۲۴ حوزه بر سکوی نخست ایستاد.
این مقام مسئول با قدردانی از حمایتهای رئیس محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان و همچنین رئیس و مسئولین هیات ورزشهای همگانی استان ضمن تشکر ویژه از مسئولین کمیته های فعال هیات، این رتبه را مرهون زحمات و تلاش های این عزیزان برشمرد و تاکید کرد این مهم بدون حضور فعال و مشارکت مردم ورزشکار و ورزش دوست شهرستان شهریار امکانپذیر نمی بود و اکنون لازم است با فعالیت بیشتر و برنامه ریزی مناسبتر در این عرصه تلاش مضاعفی انجام شود.
رییس هیات ورزشهای همگانی شهرستان شهریار در انتها با دعوت از عموم مردم شهریار و مسئولین در همایش ها و مسابقات ورزش همگانی اظهار امیدواری کرد با برگزاری این ویژه برنامه ها بتوانیم ساعات مفرح و ورزشی را در کنارهم داشته باشیم و سرانه ورزش همگانی را در شهرستان شهریار بالاتر ببریم.
http://tehran.msy.gov.ir/parameters/msy/modules/cdk/upload/content/news/32370/Image/77/hozehhh.jpg