علی فتح‌الله‌زاده مدیرعامل سابق استقلال گفت: من استقلالی هستم و به رغم تهمت‌های ناروایی که به من زده شد، در این مدت حتی یک کلمه حرف نزدم.

علی فتح‌الله‌زاده مدیرعامل سابق استقلال گفت: من استقلالی هستم و به رغم تهمت‌های ناروایی که به من زده شد، در این مدت حتی یک کلمه حرف نزدم.