حضور دختر رضا درویش، مدیرعامل پرسپولیس در مراسم استقبال کریس رونالدو و رفتار عجیب او با رونالدو که انگار یک مقام پرسپولیس یا فوتبال ایران است، بحث برانگیز شد. مدیرعامل پرسپولیس ترجیح داده سکوت کند و در این زمینه توضیح ندهد و درباره مراسم اهدای فرش به ا…

حضور دختر رضا درویش، مدیرعامل پرسپولیس در مراسم استقبال کریس رونالدو و رفتار عجیب او با رونالدو که انگار یک مقام پرسپولیس یا فوتبال ایران است، بحث برانگیز شد. مدیرعامل پرسپولیس ترجیح داده سکوت کند و در این زمینه توضیح ندهد و درباره مراسم اهدای فرش به او صرفاً گفته است: «به رونالدو گفتم یکی از دلایلی که شما در ایران محبوب هستید حمایت از فلسطین است.» توضیحات درویش را می‌بینید و می‌شنوید.