در بازار داخلی هم قیمت طلا روز گذشته بر روی 1 میلیون و 276 هزار و 900 تومان قرار گرفت.این فلز زرد رنگ در بازار امروز 7 هزار و 100 تومان از ارزش خود را از دست داد و قیمت 1 میلیون و 269 هزار و 800 تومان را برای خود ثبت کرد. …

در بازار داخلی هم قیمت طلا روز گذشته بر روی 1 میلیون و 276 هزار و 900 تومان قرار گرفت.این فلز زرد رنگ در بازار امروز 7 هزار و 100 تومان از ارزش خود را از دست داد و قیمت 1 میلیون و 269 هزار و 800 تومان را برای خود ثبت کرد.