قیمت سکه در آخرین ساعات معاملات امروز 11 میلیون و 850 هزار تومان بود.

قیمت سکه در آخرین ساعات معاملات امروز 11 میلیون و 850 هزار تومان بود.