قیمت سکه در معاملات پشت خطی دیشب وارد کانال 12 میلیون تومانی شد و در ساعت 21:38 دقیقه به وقت تهران با 12 میلیون و 45 هزار تومان معامله شد که نسبت به قیمت جمعه شب 130 هزارتومان بالا تر بود ….

قیمت سکه در معاملات پشت خطی دیشب وارد کانال 12 میلیون تومانی شد و در ساعت 21:38 دقیقه به وقت تهران با 12 میلیون و 45 هزار تومان معامله شد که نسبت به قیمت جمعه شب 130 هزارتومان بالا تر بود .