بازار ارز ایران امروز شنبه 22 آبان 1400 دومین رکورد در دولت سید ابراهیم رئیسی را ثبت کرد .قیمت دلار آمریکا عصر روز پنجشنبه برای اولین برای در سال 1400 بر روی 28 هزار و 400 تومان قرار گرفت.

بازار ارز ایران امروز شنبه 22 آبان 1400 دومین رکورد در دولت سید ابراهیم رئیسی را ثبت کرد .قیمت دلار آمریکا عصر روز پنجشنبه برای اولین برای در سال 1400 بر روی 28 هزار و 400 تومان قرار گرفت.