برگشت دلار به زیر مرز ۲۷ هزار تومان، فروشندگان سکه را بیشتر خواهد کرد و برگشت به بالای محدوده ۲۷ هزار و ۲۰۰ تومان، شانس سکه برای رفتن به بالای مرز ۱۲ میلیونی را بالا خواهد برد….

برگشت دلار به زیر مرز ۲۷ هزار تومان، فروشندگان سکه را بیشتر خواهد کرد و برگشت به بالای محدوده ۲۷ هزار و ۲۰۰ تومان، شانس سکه برای رفتن به بالای مرز ۱۲ میلیونی را بالا خواهد برد.